Gweithio’n Ddiogel

Mae diogelwch yn y gweithle yn bwysig i bob cyflogai yn y diwydiant, oherwydd mae pob gweithiwr eisiau gweithio mewn awyrgylch diogel sydd wedi’i ddiogelu.  Mae iechyd a diogelwch yn ffactor allweddol i bob diwydiant er mwyn hybu llesiant cyflogeion a chyflogwyr.

  • Cadw Plant yn Ddiogel
  • Cadw’r Cyhoedd yn Ddiogel
  • Arferion gweithio diogel
  • Gweithio unigol
Share this page